XXXVIII Walne Zgromadzenie BMP DBG

W zeszłym tygodniu, 18 listopada 2023 r. odbyło się XXXVIII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko — Gdańskiej ❤️

Dzień rozpoczęliśmy o godzinie 8.00, Świętą Liturgią w Parafii pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku. Celebrował ją JE Biskup Supraski Andrzej, po czym wybraliśmy się na obrady.

W planie mieliśmy:

• Zapisy i obiad
• Powitanie wszystkich przybyłych gości
• Wystąpienia gości
• Sprawozdanie z działalności BMP DBG
• Sprawozdanie finansowe
• Głosowanie nad przyznaniem absolutorium
• Przedstawienie się bractw parafialnych
• Wybory uzupełniające do Zarządu Bractwa
• Omówienie kalendarium BMP DBG na 2024 r.
• Wolne wnioski
• Podsumowanie Walnego Zgromadzenia

Dziękujemy zaproszonym gościom, współorganizatorom tego wydarzenia, bractwom parafialnym i w szczególności ustępującym Członkom Zarządu BMP DBG. Nowo wybranym życzymy Bożego błogosławieństwa, wielu łask i owocnej pracy w Zarządzie ❤️☦️

Fot. M. Surynowicz
[38. Walne Zgromadzenie BMP DBG, Białystok, 18.11.2023 r.]

\"\"
\"\"
\"\"
\"\"
\"\"
\"\"

Post Author: Julia