Dnia 21 listopada 2023 roku, po odprawieniu akatystu do Świętego Męczennika Gabriela, miało miejsce spotkanie, podczas którego przedstawiono Zarząd JE Arcybiskupowi Jakubowi. Władyka zapoznał się z nowymi członkami wybranymi podczas XXXVIII Walnego Zgromadzenia.

W skład Zarządu BMP DBG wchodzą:

• opiekun duchowy o. Piotr Omelczuk
• przewodnicząca Aleksandra Jarocka
• wiceprzewodnicząca Natalia Sawicka
• wiceprzewodnicząca Julia Kiryluk
• Grzegorz Wawrzeniuk
• Martyna Jaworowska
• Paweł Krukowski
• Julia Markowska
• Jakub Kurianowicz
• Julia Kiryluk
• Michał Leończuk
• Patryk Misiejuk
• współpracujący z zarządem Tomasz Żuk

Omówiliśmy także plany na najbliższy okres działalności naszego bractwa, rzucając światło na cele i priorytety, jakie zostaną podjęte w najbliższej przyszłości. Spotkanie stanowiło istotny krok w umacnianiu współpracy i wspólnego zaangażowania na rzecz duchowego rozwoju młodzieży prawosławnej.

\"\"

 

Post Author: Julia