XXXVIII Walne Zgromadzenie BMP DBG

W zeszłym tygodniu, 18 listopada 2023 r. odbyło się XXXVIII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko — Gdańskiej ❤️ Dzień rozpoczęliśmy o godzinie 8.00, Świętą Liturgią w Parafii pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku. Celebrował ją JE Biskup Supraski Andrzej, po czym wybraliśmy się na obrady. W planie mieliśmy: • Zapisy i obiad • Powitanie […]

Dnia 21 listopada 2023 roku, po odprawieniu akatystu do Świętego Męczennika Gabriela, miało miejsce spotkanie, podczas którego przedstawiono Zarząd JE Arcybiskupowi Jakubowi. Władyka zapoznał się z nowymi członkami wybranymi podczas XXXVIII Walnego Zgromadzenia. W skład Zarządu BMP DBG wchodzą: • opiekun duchowy o. Piotr Omelczuk • przewodnicząca Aleksandra Jarocka • wiceprzewodnicząca Natalia Sawicka • wiceprzewodnicząca […]

„TO MY” jak zapowiadają się najbliższe spotkania?

Już w ten wtorek kolejne spotkanie z serii  „TO MY” ! Widzimy się 14 listopada o godzinie 17.00 na akafiście do św. męcz. Gabriela. Następnie udamy się na spotkanie, a jego tematem będzie „Mity i stereotypy wśród prawosławnych”, gość spotkania – Grzegorz Wasiluk Kolejne spotkanie odbędzie się 28 listopada o godzinie 17.00 na akafiście do św. […]

„TO MY”, czyli spotkania na którym poznasz prawosławie!

Jak wyglądają spotkania „TO MY”? Zaraz się dowiesz Spotkanie zaczynamy od akatystu do św. męcz. Gabriela, w Cerkwi Świetego Mikołaja. Następnie idziemy do CKP, gdzie zaczynamy część tematyczną. W ubiegłym tygodniu, nasze spotkanie poświeciliśmy na lepsze poznanie naszego miasta, czyli Białegostoku Na zakończenie spotkania udaliśmy się na krótki spacer i uwieńczyliśmy go gorącą czekoladą ☕️ […]