XXXVIII Walne Zgromadzenie BMP DBG

W zeszłym tygodniu, 18 listopada 2023 r. odbyło się XXXVIII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko — Gdańskiej ❤️ Dzień rozpoczęliśmy o godzinie 8.00, Świętą Liturgią w Parafii pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku. Celebrował ją JE Biskup Supraski Andrzej, po czym wybraliśmy się na obrady. W planie mieliśmy: • Zapisy i obiad • Powitanie […]

Dnia 21 listopada 2023 roku, po odprawieniu akatystu do Świętego Męczennika Gabriela, miało miejsce spotkanie, podczas którego przedstawiono Zarząd JE Arcybiskupowi Jakubowi. Władyka zapoznał się z nowymi członkami wybranymi podczas XXXVIII Walnego Zgromadzenia. W skład Zarządu BMP DBG wchodzą: • opiekun duchowy o. Piotr Omelczuk • przewodnicząca Aleksandra Jarocka • wiceprzewodnicząca Natalia Sawicka • Julia […]

XXXVIII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostocko-Gdańskiego Jakuba dnia 18 listopada (sobota) 2023 r. odbędzie się XXXVIII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Rozpoczynamy św. Liturgią o godz. 7:45 w cerkwi pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku (ul. Władysława Wysockiego 1) ☦ Koszt uczestnictwa to 30 zł/os. Podczas tegorocznych obrad zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności […]