XXXVIII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostocko-Gdańskiego Jakuba dnia 18 listopada (sobota) 2023 r. odbędzie się XXXVIII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Rozpoczynamy św. Liturgią o godz. 7:45 w cerkwi pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku (ul. Władysława Wysockiego 1) ☦ Koszt uczestnictwa to 30 zł/os. Podczas tegorocznych obrad zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności […]