Kalendarium

KALENDARIUM

Kalendarium
Bractwa Młodzieży Prawosławnej
Diecezji Białostocko-Gdańskiej
na rok 2016

25-27 grudnia – Gowienija bożonarodzeniowe;
16 stycznia – Zabawa choinkowa dla dzieci współorganizowana z parafią św. Mikołaja oraz BTSK;
12-14 lutego – Obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej;
1-2 kwietnia – Wielkopostna Zbiórka Żywności;
10 kwietnia – Kwesta żonkilowana rzecz Fundacji „Pomóż Im”;
15-17 kwietnia Gowienija wielkopostne;
2 maja – Piesza Pielgrzymka do Zwierek;
13-15maja – XXXVII Paschalna Pielgrzymka na św. Górę Grabarkę;
3-5 czerwca – zjazd liderów bractw parafialnych;
12 czerwca – Festyn organizacji prawosławnych;
II połowa czerwca – Koncert Muzyki Cerkiewnej w ramach Dni Miasta Białegostoku (w zależności od tego, kiedy będą Dni Miasta Białegostoku);
lipiec/sierpień – Wakacje z Bractwem;
8-15 lipca – Rowerowa pielgrzymka do Turkowic;
9 sierpnia Piesza Pielgrzymka do Supraśla;
13/14-19 sierpnia – XXXI Piesza Pielgrzymka na św. Górę Grabarkę;
Październik/Listopad – XXXII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej

ul. św. Mikołaja 3
15-420 Białystok

NIP: 542-21-32-910

Dane kontaktowe:

tel. 85 742 45 27
e-mail: biuro@bmpdbg.pl

Numer konta:
BS o/Białystok 17 8060 0004 0014 7297 2000 0010

Back to Top