Spotkanie z wolontariuszami [BMP św. Eliasza]

Wolontariusze działający na rzecz ELEOS Prawosławnego Oœrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej są aktywnymi, pełnymi pomysłów i zaangażowania młodymi ludŸmi. Wszelkie działania i akcje są dla nich nie tylko pomysłem na spędzenie wolnego czasu, ale też sposobem na nauczenie się czegoœ nowego. Te cechy mają jeszcze większe natężenie u naszych wolontariuszy „zagranicznych”, realizujących w oœrodku projekt europejski EVS „Młodzież w działaniu”. Dla nich Polska, prawosławie, praca socjalna z rodzinami dysfunkcyjnymi to coœ zupełnie innego od dotychczas zdobytych doœwiadczeń. Dlatego też każdą nadarzającą się sytuację wykorzystują, by pogłębić swoją wiedzę na temat naszej kultury, religii, prowadzonej działalnoœci.

Szansą na tego rodzaju spotkanie była wizyta na zebraniu Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy parafii pw. œw. proroka Eliasza w Białymstoku -16 listopada. Na początku wszyscy uczestnicy byli nieco onieœmieleni. Wolontariusze z powodu iloœci zebranych osób (około 30 młodych ludzi), a gospodarze różnorodnoœcią przybyłej grupy, ich stylem bycia, zachowaniem, a przede wszystkim komunikacją w języku angielskim. Jednak już po chwili nieœmiałoœć przerodziła się w ciekawoœć i okazało się, że ten angielski to nie jest taki trudny, a goœcie są naprawdę mili. Każdy z wolontariuszy przygotował krótką prezentację multimedialną na temat swojego kraju, a także zaprosił całą grupę do wspólnej gry lub tańca. Mieliœmy więc okazję nauki kroków bułgarskiego tańca narodowego, hiszpańskiego pląsu, bez którego żadna fiesta nie może się obejœć, próbowaliœmy swojej zręcznoœci w popularnej włoskiej zabawie z wykorzystaniem krzeseł, a także wykonaliœmy własnoręcznie armeńskie bransoletki przyjaŸni. Wszystkie te działania spowodowały, że na koniec naszego spotkania młodzi ludzie w mniejszych i większych grupach swobodnie dyskutowali na interesujące ich tematy. Pytania padały z dwóch stron, co było doskonałą okazją do poznania siebie nawzajem, wymiany doœwiadczeń, podzielenia się wrażeniami i poszerzenia swoich horyzontów myœlowych.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie ks. Adamowi Krysztopowiczowi, który był inicjatorem spotkania oraz młodzieży z Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy parafii pw. œw. proroka Eliasza w Białymstoku.

Projekt wolontariatu zagranicznego jest realizowany przez ELEOS Prawosławny Oœrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

 

za bmpdojlidy.pl

Post Author: t.kisielewski