Spotkanie wigilijne [BMP św. Ducha]

Spotkanie wigilijne [BMP św. Ducha]

Spotkanie wigilijne [BMP św. Ducha]

wigilijne

Kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia odbył się wieczór wigilijny Bractwa Młodzieży Prawosławnej parafii pod wezwaniem Świętego Ducha w Białymstoku. Tego typu spotkania stają się już tradycją młodzieży z Antoniuka – w tym roku zorganizowano je po raz trzeci. Przy wspólnym stole zasiadło ponad 110 osób; wśród nich członkowie bractwa, duchowni, przedstawiciele zarządu oraz „weterani” – osoby dawniej uczestniczące w spotkaniach młodzieży na Antoniuku.

Wieczerza była doskonałą okazją do podsumowania minionego roku. W swoim przemówieniu dokonał ich proboszcz parafii, ojciec Jerzy Boreczko. Za największy sukces bractwa uznał zwiększającą się liczbę jego członków i, co za tym idzie, podejmowanych przez nich inicjatyw. Do najważniejszych niewątpliwie należą utworzenie nowego pokoiku – miejsca turniejów gier i spotkań filmowych młodych ludzi, a także organizację festynu w Ozieranach, pomoc w przygotowaniu obchodów trzydziestolecia parafii. W podziękowaniu za pracę na rzecz cerkwi szczególnie zasłużonym osobom proboszcz wręczył małe upominki. W kolacji udział wzięły również przewodniczące Marta Całpińska i Ksenia Kacejko, które poinformowały młodzież o planach bractw na nadchodzący rok.

Wigilijnej kolacji towarzyszyła prawdziwie bożonarodzeniowa atmosfera: w rogu pomieszczenia stała przystrojona choinka, na nakrytych białymi obrusami stołach znajdowały się postne potrawy: śledzie, kutia, pierogi z kapustą i grzybami. Każdy z przybyłych został też poczęstowany barszczem czerwonym przygotowanym przez Darka Sulimę, który w ten piątek przemienił się z przewodniczącego w szefa bractwowej kuchni.

Spotkanie przedświąteczne zakończyło się wspólnym zaśpiewaniem kolęd „Niebo i ziemla”, „Dobry weczyr tobi” oraz „Nowa radost’ stała” będącym doskonałym treningiem przed bożonarodzeniowym kolędowaniem bractwa w domach parafian.

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej

ul. św. Mikołaja 3
15-420 Białystok

NIP: 542-21-32-910

Dane kontaktowe:

tel. 85 742 45 27
e-mail: biuro@bmpdbg.pl

Numer konta:
BS o/Białystok 17 8060 0004 0014 7297 2000 0010

Back to Top