Prace porządkowe w monasterze w Supraślu [BMP św. Ducha]

Prace porządkowe w monasterze w Supraślu [BMP św. Ducha]

Prace porządkowe w monasterze w Supraślu [BMP św. Ducha]

c5df68ea0220 kwietnia 2013 r. Bractwo Młodzieży Prawosławnej z parafii Św. Ducha w ramach wielkopostnych rekolekcji pojechało do Supraśla. Młodzież oczyszczała plac przed cerkwią. Chłopcy przycinali krzewy, wyrównywali teren monasteru i spulchnili ziemię pod nowe kwiaty, które zasadziły dziewczęta. Później młodzież udała się na wspólny obiad z archimiadrytą Andrzejem.

Następnie po chwili odpoczynku powrócono do pracy, która trwała do wieczora. Młodzież w czasie wieczornego nabożeństwa przystąpiła do sakramentu spowiedzi, a następnie powróciła do Białegostoku.

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej

ul. św. Mikołaja 3
15-420 Białystok

NIP: 542-21-32-910

Dane kontaktowe:

tel. 85 742 45 27
e-mail: biuro@bmpdbg.pl

Numer konta:
BS o/Białystok 17 8060 0004 0014 7297 2000 0010

Back to Top