XXXIV Piesza Pielgrzymka Białystok- Św. Góra Grabarka

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski oraz Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w dniach 13-18 sierpnia 2019r. odbędzie się XXXIII Piesza Pielgrzymka Białystok- Św.Góra Grabarka Czytaj więcej o XXXIV Piesza Pielgrzymka Białystok- Św. Góra Grabarka