Audiencja u JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba

27 listopada bieżącego roku po akafiście do św. męczennika Gabriela, który miał miejsce w białostockim Soborze, odbyło się spotkanie z JE Najprzewielebniejszym Arcybiskupem Białostockim i Gdańskim Jakubem oraz uzupełnionym zarządem Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej. Celem spotkania było poznanie przez Władykę wszystkich członków zarządu, a w szczególności nowych oraz zadeklarowanie, komu zostały przypisane […]