XXXVII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej

29 października odbyło się XXXVII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Dzień rozpoczęliśmy Świętą Liturgią, celebrowaną przez Arcybiskupa Jakuba, po której rozpoczęły się obrady.
Podczas zgromadzenia odbyły się wybory uzupełniające do Bractwa Diecezji, w wyniku których do zarządu dołączyli:
– Paweł Krukowski
– Martyna Jaworowska
– Julia Markowska
– Tomasz Frankowski
– Jakub Kurianowicz
Dziękujemy ustępującym Członkom Zarządu BMPDBG, a nowo wybranym życzymy Bożego błogosławieństwa, wielu łask i owocnej pracy w Zarządzie

Post Author: n.aleksiejuk