XXXVI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej – relacja

W dniu 15 maja 2021 r. odbyło się XXXVI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Udział w nim wzięli przedstawiciele Bractw Parafialnych, ustępujący Zarząd Diecezjalny oraz duchowieństwo Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Obrady odbyły się w Centrum Kultury Prawosławnej. Spotkanie rozpoczęło się Boską Liturgią, którą celebrował Jego Ekscelencja Andrzej, Biskup Supraski, Opiekun Duchowy BMP Diecezji Białostocko-Gdańskiej, o. Piotr Omelczuk oraz przybyłe duchowieństwo. Po przywitaniu przybyłych gości i przemówieniach wstępnych miała miejsce prezentacja sprawozdania z działalności Zarządu Diecezjalnego przez ostatnie 1,5 roku, które przedstawiła Przewodnicząca BMP DBG Aneta Kisielewska. Nastepnie zostało przedstawione sprawozdanie finansowe za miniony okres. W dalszej części spotkania przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego delegaci Walnego Zgromadzenia przyznali absolutorium ustępującemu Zarządowi Diecezjalnemu. Kolejnym punktem było przeprowadzenie wyborów do nowego Zarządu Diecezjalnego.

W wyniku głosowania do zarządu zostali wybrani:

• Aleksandra Jarocka – Przewodnicząca

• Natalia Aleksiejuk

• Paweł Sawicki

• Jan Koniuch

• Julita Hanczaruk

• Adrian Kuklik

• Dominika Małaszkiewicz

• Gabriela Bezubik

• Julia Kiryluk

• Grzegorz Wawrzeniuk

• Agnieszka Nazarczuk

Spotkanie zakończono przedstawieniem kalendarium na dalszą część bieżącego roku oraz wolnymi wnioskami.

Post Author: n.aleksiejuk