XXXIV Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej

17 listopada w Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku odbyło się XXXIV Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej ☦


Obrady zostały poprzedzone Boską Liturgią celebrowaną przez JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba.
Zjazd miał charakter sprawozdawczo-wyborczy.
W wyniku wyborów uzupełniających do zarządu dołączyli: Natalia Aleksiejuk, Aleksandra Kiszkiel, Aleksandra Jarocka, Jan Koniuch, Adrian Kuklik. Gratulujemy! 🤩

Post Author: t.kisielewski