Relacja z Konkursu Piosenki Religijnej i Ludowej

Dnia 13 listopada 2021 roku w Białoruskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym w Białymstoku odbył się pierwszy Konkurs Piosenki Religijnej i Ludowej zorganizowany przez zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. 

Pomysł na tą inicjatywę zrodził się w trakcie rozważań, w jaki sposób można zainteresować młodzież bractwem, Cerkwią. Na drodze do realizacji pojawiło się wiele trudności i przeciwności, natomiast z Bożą pomocą sam konkurs przebiegł pomyślnie. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania, gdyż na scenie zaprezentowało się ponad 80 osób. Wydarzenie miało na celu popularyzowanie utworów związanych z kulturą i tradycją prawosławną, ludową oraz wyłonienie osób uzdolnionych artystycznie. Była to również możliwość zachęcenia młodzieży do śpiewania w chórach, pobudzenia do rozwijania się nie tylko w kierunku folklorystycznym, ale i duchowym, by młodzież zainteresowała się śpiewem religijnym, w cerkwi, wychwalając Pana Boga.

Uczestnicy zmagali się w dwóch kategoriach: piosenka religijna oraz piosenka ludowa. Każda kategoria dodatkowo była podzielona ze względu na wiek. Inicjatywa nie miałaby miejsca, gdyby nie jury, które czuwało nad przebiegiem wydarzenia. W skład komisji wchodzili: Jerzy Ostapczuk, Maria Zdrajkowska oraz Tymoteusz Cyrkun. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz studentów, którzy chcieli zaprezentować swoje zdolności muzyczne na scenie. Konkurs stworzył możliwość wymieniany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, zaczerpnięcia inspiracji, a także wzajemnej integracji.

Podczas przerwy występujący mogli zaprezentować na scenie inne, pozakonkursowe utwory. Wszyscy wspólnie śpiewali, co stworzyło rodzinną, przyjazną atmosferę. Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek oraz pamiątkowy dyplom. Ze względu na pozytywny odbiór i ogromne zainteresowanie w przyszłości pragniemy kontynuować to wydarzenie na jeszcze większą skalę, w formie Festiwalu Piosenki Religijnej i Ludowej i w dalszym ciągu zachęcać młodzież do angażowania się w życie Cerkwi, działalność bractw zarówno parafialnych jak i diecezjalnych. Na szczególne podziękowania zasługują również ludzie dobrej woli, bez których pomocy i wsparcia konkurs by się nie odbył. 

Dziękujemy: Radio Orthodoxia, OrthNet, Polskie Radio Białystok, TVP 3 Białystok, radio fm. Michałowo, Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, Urząd Miasta Białystok, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Spółdzielnia Mieszkaniowa Słoneczny Stok, MOSiR Michałowo, GOK oraz Centrum Młodzieży w Michałowie

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji: 

Post Author: n.aleksiejuk