Relacja z gowienji bożonarodzeniowych

W dniach 17-19 grudnia z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba w Monasterze w Supraślu odbyły się gowienija (rekolekcje) dla młodzieży, organizowane przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Uczestniczyło w nich 30 osób.

Gowienija rozpoczęły się w piątek o godzinie 17 wieczernią w cerkwi. Następnie odbyła się kolacja i po niej pierwsze integracyjne spotkanie prowadzone przez Ihumena Pantelejmona, który był opiekunem duchowym rekolekcji.

Sobotę rozpoczęliśmy od św. Liturgii, po której przyszedł czas na śniadanie.
Następnie uczestnicy przystąpili do prac na rzecz monasteru, wśród których była m.in. pomoc w pracach przy cmentarzu oraz sprzątaniu w monasterze. Po udanej pracy nastąpiło kolejne spotkanie na temat sakramentu spowiedzi. Po wyczerpującym wykładzie przyszedł czas obiadu. Po posiłku uczestnicy mieli spotkanie z Archimandrytą Hiobem, na którym nauczał on o sakramencie Eucharystii. Następnie uczestnicy mieli czas wolny, aby wyciszyć się i przygotować przed sakramentem spowiedzi.

O godzinie 17:00 w cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy rozpoczęło się nabożeństwo całonocnego czuwania, podczas którego wszyscy uczestnicy przystąpili do sakramentu spowiedzi. Po nabożeństwie uczestnicy udali się na kolację, po której odbyło się spotkanie z prof. Aleksandrem Naumowem na którym rozmawialiśmy o prawosławiu na zachodzie, a przede wszystkim w Polsce oraz o języku cerkiewno-słowiańskim. Uczestnicy przez cały obóz mieli możliwość zadawanie pytań poprzez zapisywanie na kartkach i wrzucanie ich do specjalnego pudełka. Pytania poruszały wszelkie tematy, na które wyczerpujących odpowiedzi udzielał nam Ihumen Pantelejmon. Ostatnim etapem sobotniego dnia, była wspólna modlitwa przed Eucharystią.

Następnego dnia młodzież aktywnie uczestniczyła w Św. Liturgii – przysługując i przystępując do Eucharystii. Po Liturgii odbył się obiad podsumowujący rekolekcje.

Dziękujemy Jego Ekscelencji Biskupowi Supraskiemu Andrzejowi za możliwość odbycia gowienij w supraskim monasterze w którym pobyt będziemy długo i miło wspominać. Planowane są również kolejne wydarzenia, o których wkrótce będziemy informować, a do uczestnictwa w których gorąco zapraszamy.

Grzegorz Wawrzeniuk

Post Author: n.aleksiejuk