Relacja – kwesta na rzecz fundacji „Pomóż Im”

POMAGAMY! ❤
Już po raz kolejny z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego nasze bractwo przy współpracy z Fundacja „Pomóż Im” Hospicjum dla Dzieci zorganizowało kwestę w ramach Kampanii Społecznej „Pola Nadzei”.

W niedzielę 27.03.2022 wolontariusze z identyfikatorami, puszkami i żółtymi koszulkami zebrali się przed 17 prawosławnymi parafiami na terenie województwa podlaskiego. Po zakończonej św. Liturgii puszki zapełniały się błyskawicznie. Mamy nadzieję, że dzięki temu dzieci z Domowego Hospicjum będą miały zapewnioną jeszcze lepszą codzienną opiekę.
Dziękujemy koordynatorce wydarzenia z ramienia naszego zarządu – Natalii Aleksiejuk, która kontaktowała się z fundacją i czuwała nad prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem zbiórki.
Dziękujemy wolontariuszom, których zaangażowaliśmy około 60ciu! Byli to harcerze, członkowie bractw parafialnych lub po prostu młodzi parafianie. Dziękujemy za Wasze wielkie serce i poświęcenie swojego czasu!
Dziękujemy za życzliwość wiernych, którzy dołożyli swoją ‘cegiełkę’ i za ciepłe przyjęcie przez poszczególnych proboszczów.
Jesteśmy sobie potrzebni! ❤

Post Author: n.aleksiejuk