Pola nadziei 2022

Z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego dnia 27 marca (niedziela) 2022 na terenie parafii prawosławnych:
– pw. św. Mikołaja Cudotwórcy
– pw. Św. Ducha
– pw. św. Wielkiegomęczennika Jerzego
– pw. Wszystkich Świętych
– pw. św. Proroka Eliasza
– pw. św. Ap. Jana Teologa
– pw. Mądrości Bożej Hagia Sophia
– pw. Zmartwychwstania Pańskiego
w Białymstoku oraz:
– pw. św. Wielkiego męczennika Pantelejmona w Zaściankach
– pw. Zwiastowania NMP. i św. Jana Teologa w Supraślu
– pw. Śww. App. Piotra i Pawła w Wasilkowie
– Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Zabłudowiu
– Św. św. Niewiast Miro Niosących w Czarnej Białostockiej
– pw. Opieki Matki Bożej w Choroszczy
– pw. Zaśnięcia NMP w Starosielcach
– pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach
– Narodzenia NMP w Gródku
odbędzie się kwesta na rzecz dzieci objętych opieką fundacji „Pomóż im”- domowe hospicjum dla dzieci.

Fundacja „Pomóż Im” Hospicjum dla Dzieci od 13 lat prowadzi Domowe Hospicjum dla Dzieci. Obecnie ma pod opieką ponad 30 małych pacjentów w najtrudniejszym, ale też najważniejszym okresie ich życia. Mali podopieczni przebywają w domu rodzinnym, wśród bliskich, otoczeni ich miłością, mają zapewnioną niezbędną aparaturę medyczną, pomoc lekarską, pielęgniarską, socjalną, psychologiczną, i duszpasterską oraz rehabilitację. Zespoły lekarsko-pielęgniarskie są do dyspozycji pacjentów przez 24 godziny, 365 dni w roku.
Zachęcamy do udziału i wsparcia po uczestnictwie w niedzielnej św. Liturgii.

Post Author: n.aleksiejuk