Audiencja u JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba

27 listopada bieżącego roku po akafiście do św. męczennika Gabriela, który miał miejsce w białostockim Soborze, odbyło się spotkanie z JE Najprzewielebniejszym Arcybiskupem Białostockim i Gdańskim Jakubem oraz uzupełnionym zarządem Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej.

Celem spotkania było poznanie przez Władykę wszystkich członków zarządu, a w szczególności nowych oraz zadeklarowanie, komu zostały przypisane poszczególne funkcje. Przewodnicząca Aneta Turowska przedstawiła Władyce planowaną działalność bractwa na najbliższy rok. Audiencja została uwieczniona pamiątkowym zdjęciem. Władyka udzielił błogosławieństwa dla działalności zarządu oraz życzył owocnej pracy na najbliższe inicjatywy.

Post Author: n.aleksiejuk